Wetgeving

Als werkgever moet u aan talloze wettelijke verplichtingen voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

U bent bijvoorbeeld verplicht om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), V&G-plannen en het bedrijfsnoodplan.

Wij helpen u graag bij het opstellen van deze documenten.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

De RI&E vormt de basis voor het beheersen van risico's en is daardoor één van de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor bedrijven volgens de Arbowet. Globaal bestaat de RI&E uit 3 onderdelen.

Bedrijfsnoodplannen

Iedere organisatie is verplicht om een actueel bedrijfsnoodplan te hebben. Het bedrijfsnoodplan beschrijft verschillende calamiteiten die kunnen plaatsvinden en welke stappen ondernomen worden op het moment dat deze calamiteiten plaatsvinden, om de schadelijke gevolgen te minimaliseren.

Voorlichting / toolboxmeetings

Het inventariseren en evalueren van de risico’s binnen uw bedrijf is een goede basis, maar nog niet voldoende. U dient als werkgever namelijk ook voldoende voorlichting en instructie te geven aan uw medewerkers.

V&G-plannen

Wanneer op projecten meerdere aannemers betrokken zijn, moet er in veel gevallen een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) aanwezig zijn.

Niet geheel bekend met Arbowetgeving of wilt u hier meer actuele kennis over opdoen?

Neem contact op

OVERIGE DIENSTEN

Bedrijfscertificering

 • VCA*/**/Petrochemie
 • VCU
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001
 • Veiligheidsladder

Detachering

 • Preventiemedewerker
 • (Project-) V&G-coördinator
 • KAM-coördinator
 • Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
 • Hogere Veiligheidskundige (HVK)

Opleidingen

 • Basis-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • Preventiemedewerker
 • KAM-coördinator
 • Interne auditor conform ISO 19011

Offerte
Aanvragen