Wat te doen bij werken in de kou

Het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen.


Risico’s van werken in de kou

 

Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren en bovendien ziek worden. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die in de buitenlucht werken, maar ook om werknemers in onverwarmde loodsen of koelcellen.

Het menselijk lichaam probeert via de stofwisseling een balans te behouden waarbij de ‘kerntemperatuur’ (de inwendige lichaamstemperatuur) op 37˚C blijft. Als de kerntemperatuur met meer dan een halve graad daalt, dan kunnen lichaamsfuncties verstoord raken. Bij een nog lagere temperatuur (minder dan 35˚C ) is er sprake van onderkoeling. Door onderkoeling kan uiteindelijk hartstilstand optreden.

 

Gevoelstemperatuur

 

Niet alleen de temperatuur zegt iets over kou, ook de luchtverplaatsing (tocht of wind) speelt een rol. Luchtverplaatsing laat een vochtige huid sterker afkoelen of blaast het luchtisolatielaagje weg door de kleding heen. Hierdoor koelt het lichaam extra af. In dit geval is het beter om niet over de luchttemperatuur te spreken maar over de gevoelstemperatuur. Via gestandaardiseerde methoden zoals de Wind chill index is de gevoelstemperatuur te berekenen.

 

Maatregelen bij werken in de kou

 

Werkgevers moeten maatregelen treffen om gezondheidsschade als gevolg van kou te voorkomen. De te nemen maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 

  • Scherm de werkplek af van kou, wind of regen.
  • Laat werknemers pauzeren in een warme ruimte.
  • Verstrek warme dranken.
  • Schaf gereedschap aan dat is voorzien van isolerend materiaal.
  • Laat gereedschap niet liggen op een koude plek (vooral ’s nachts niet).
  • Verstrek heatpacks. Een heatpack is een warmtebron die via een chemische reactie warmte produceert en die je in je zak kunt stoppen.