Vitaal thuiswerken

Inmiddels werken veel mensen al maandenlang dagelijks vanuit hun eigen woon- of werkkamer. Dit is een uitzonderlijke situatie die nog langere tijd kan duren. Zowel voor werknemers als voor werkgevers brengt dit uitdagingen met zich mee.

 

Werknemers

 

Het thuiswerken vraagt aanpassingsvermogen en de nodige flexibiliteit. Werknemers hebben te maken met nieuwe uitdagingen, zoals werken zonder de directe aanwezigheid van collega’s. Of werken in een huis vol mensen, waarbij zorg- en werktaken door elkaar heen lopen. Er zijn voor werknemers veel tips beschikbaar die kunnen helpen, maar die in de praktijk soms wat lastig toepasbaar kunnen zijn:

 

1. Plan uw dag: Begin de dag zoals u altijd doet; zet uw wekker, sta op en volg uw dagelijkse routine. Probeer op een vaste tijd te beginnen met werken. Zorg voor een goede planning: stel uzelf duidelijke taken en baken uw tijd af.
2. Neem vaak een korte pauze: Door regelmatig pauze te nemen houd u het werk beter vol.
3. Beweeg voldoende: Verander regelmatig van houding en neem daarbij een korte pauze van bijvoorbeeld 20 seconden. Sta zeker ieder uur op en loop dan bijvoorbeeld even rond of haal wat te drinken.
4. Doe tussendoor iets ontspannends: Dit helpt u los te komen van uw werk.
5. Houd contact met uw collega’s en leidinggevende: Maak afspraken over wat er precies van u wordt verwacht. Geef aan uw leidinggevende aan of u knelpunten ervaart in uw werk. Zorg ook voor persoonlijk contact met collega’s: organiseer bijvoorbeeld een online koffiemomentje of een vrijdagmiddagborrel.

 

Fysieke belasting bij zittend werk

 

U kunt verschillenden dingen doen om het thuiswerken zo prettig mogelijk te maken. Zorg waar mogelijk voor een rustige werkplek met een stoel waar u goed op zit. Beweeg voldoende gedurende de dag. Krijgt u lichamelijke klachten, kijk dan of u in overleg met uw werkgever uw stoel of werkplek kunt aanpassen. Werkt u met een beeldscherm, plaats dit dan iets lager dan op ooghoogte.

 

Mentale belasting van thuiswerken

 

Langdurig thuiswerken kan mentaal belastend zijn. Informele gesprekjes met collega’s tussendoor vallen nu weg, en het veelvuldig gebruik van digitale voorzieningen zoals videoconferencing kan voor vermoeidheid zorgen. Ook het combineren van werk en andere verplichtingen kan vermoeidheid en stress veroorzaken. Plan daarom uw werkdag, neem vaak een korte pauze, beweeg voldoende en doe tussendoor iets om te ontspannen. Veroorzaakt het thuiswerken spanning of zorgt het ervoor dat u niet lekker in uw vel zit, bespreek dit dan met anderen, bijvoorbeeld met collega’s en met uw leidinggevende. Geef aan uw leidinggevende aan waar u mee zit en bekijk samen wat je kunt doen om de situatie te verbeteren.

 

Bij veel organisaties is het ook mogelijk om, indien nodig, in gesprek te gaan met Arboprofessionals. Hierbij kunt u denken aan de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon.

 

Werkgevers

 

Het thuiswerken vraagt van werkgevers een andere stijl van leidinggeven. Het is belangrijk om vertrouwen en begrip richting uw werknemers uit te spreken, bijvoorbeeld over het feit dat werk en privé meer door elkaar lopen. Actief in contact blijven met uw werknemers is dan ook van belang. Geef duidelijk aan wat u van werknemers verwacht. Ga na of de opdrachten duidelijk zijn en welk resultaat er verwacht wordt.

 

Handreiking-het-nieuwe-werken-hoe-blijf-je-gezond