Verkeersongeval tijdens werktijd

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers gewond door ongevallen. Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Inspectie SZW gemeld worden. Hoe zit dit met verkeersongevallen tijdens werktijd?

 

In het drukke verkeer komt het nog al eens voor dat er een verkeersongeval ontstaat. Onder een verkeersongeval wordt elk ongeluk verstaan dat plaatsvindt in het verkeer. Hieronder vallen aanrijdingen tussen auto’s, maar ook een botsing tussen fietser en wandelaar wordt gezien als een verkeersongeval. Menig verkeersongeval vindt plaats terwijl de verantwoordelijke of het slachtoffer onderweg is voor de werkgever.

 

Verkeersongeval een arbeidsongeval?

 

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Een verkeersongeval tijdens werktijd geldt dus volgens de Arbowet als een arbeidsongeval.
De werkgever is dus volgens de Arbowet ook aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval in werktijd. De werkgever moet ook direct melding maken bij de Inspectie SZW als de medewerker door een verkeersongeval in het ziekenhuis ligt, blijvend letsel heeft opgelopen of overleden is. Dit geldt echter niet voor een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer, dit wordt gezien als een privé-ongeval.  Wanneer geldt het dan wel:

 

  • In werktijd betreft het altijd een arbeidsongeval.
  • In de tijd direct van huis naar een klant betreft het werktijd.

Verplichtingen bij een verkeersongeval

 

Wanneer er sprake is van een verkeersongeval tijdens werktijd, moet de werknemer dit, indien hij/zij daartoe in staat is, direct melden bij de werkgever. De werkgever heeft op zijn beurt de plicht de Inspectie SZW in te lichten, zoals omschreven in artikel 9 van de Arbowet. Andere momenten waarbij de Inspectie SZW betrokken moet worden zijn:

 

  • Verkeersongevallen op het bedrijfsterrein;
  • ongevallen bij laden en lossen; en
  • ongevallen bij of als gevolg van wegwerkzaamheden.

Aansprakelijkheid

 

De werkgever is principe aansprakelijk voor de schade die ontstaat door een verkeersongeval in werktijd. Dit geldt voor schade aan de auto en voor lichamelijk letsel. Als de werknemer voor zijn werk in zijn eigen auto rijdt, dan draait de werkgever ook voor de schade op. De aansprakelijkheid vervalt als het verkeersongeval is ontstaan door opzet of roekeloos gedrag van de werknemer.

Maak afspraken

 

Stel eerst prioriteiten aan het voorkomen van arbeidsongevallen. Niet uitsluitend om aan de wettelijke bepalingen te voldoen, maar vooral om menselijk leed en hoge kosten te voorkomen. Neem altijd een hoofdstuk werkverkeer op in de risico-inventarisatie en bespreek dit onderwerp ook regelmatig met de werknemers. De werkgever kan met zijn werknemers afspraken maken over de verdeling van de aansprakelijkheid als de schade door de werknemer is veroorzaakt. Deze afspraak moet dan wel worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en mag alleen als de werknemer verzekerd is voor de schade. Enkele tips:

 

  • Geef informatie over veilig rijden en de mogelijke gevolgen van een ongeluk.
  • Geef informatie over de regels voor (niet) bellen in de auto.
  • Zorg ervoor dat werknemers in de auto handsfree kunnen bellen.
  • Zorg voor goed en aantoonbaar onderhoud van het wagenpark.