Verantwoord opdrachtgeverschap

Verantwoord opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

 

Naast werkgevers, werknemers en zzp’ers hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zo kunnen opdrachtgevers invloed hebben op de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. De opdrachtgever verzorgt bijvoorbeeld de werklocatie of schrijft werkmethoden voor. Door bij het verlenen van een opdracht rekening te houden met gezond en veilig werken, kunnen opdrachtgevers positief bijdragen aan de werkomgeving en ervoor zorgen dat hun opdrachtnemers in staat zijn de wet na te leven. Opdrachtgevers kunnen ook in negatieve zin bijdragen, bijvoorbeeld door een te krap budget of een onrealistische planning.

 

Wettelijke plichten

 

Opdrachtgevers hebben wettelijke plichten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan een opdrachtgever door een benadeelde werknemer worden aangesproken op arbeidsomstandigheden. Verder kent het Arbobesluit verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze verplichtingen, de zogenaamde bouwprocesbepalingen, aangepast. Hier leest u meer over de veranderingen.

 

Minder faalkosten

 

Verantwoord opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan hand in hand. Er zijn minder faalkosten en verantwoord opdrachtgeverschap draagt bij aan de continuïteit van dienstverlening, het imago van een bedrijf en het welzijn van medewerkers en cliënten. Goede voorbeelden uit branches zoals de bouw laten zien dat de opdrachtgever een onmisbare schakel is om gezond en veilig werken bij de uitvoering van opdrachten te waarborgen. Daarom is het van belang dat ook opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

 

Handreiking

 

In veel sectoren, zoals de bouw, chemie, industrie of de publieke sector, wordt steeds meer werk uitbesteed. Ketens worden complexer, internationaler (taalbarrières) én onoverzichtelijker. Veilig en gezond werken…verdwijnt uit het zicht, terwijl u hier als opdrachtgever wel een verantwoordelijkheid heeft. Speciaal voor publieke opdrachtgevers is een handreiking opgesteld, hoe zij bij de aanbesteding van opdrachten rekening kunnen houden met gezond en veilig werken.

 

Enige tips

 

  • Wees (Arbo)bewust en verantwoordelijk vanaf het begin

Vraag al in de aanbesteding opdrachtnemers nadrukkelijk hoe zij zorgen voor veilig en gezond werken, en neem naast prijs en kwaliteit óók veiligheid en gezondheid mee in de afweging.

 

  • Kijk met deskundige ogen

Bent u deskundig genoeg om in te schatten of er veilig en gezond wordt gewerkt?
Zo niet, schakel dan een deskundige in!

 

  • Toon betrokkenheid

Vraag opdrachtnemers actief wat ze nodig hebben om hun werk veilig en gezond uit te voeren en neem zelf regelmatig een kijkje bij de werkzaamheden.

 

  • Wees toegankelijk voor vragen

Plan regelmatig overleg met de opdrachtnemers en laat iederéén weten hoe ze u kunnen bereiken. Stel een aanspreekpunt aan voor alles op gebied van gezond en veilig werken.

 

Zorg er als opdrachtgever voor dat iedereen in de keten veilig en gezond aan het werk kan, want déze verantwoordelijkheid…kun je níet uitbesteden!