Veiligheid in Aanbesteding

Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA).

 

Waarom Veiligheid in Aanbesteding?

 

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Gebrekkige communicatie en afstemming; gevoelde werk- en tijdsdruk; en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist een positief effect op deze elementen. De onderschrijvers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw sturen daarom op veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen of contracten.

 

Wat gaat er veranderen?

 

Binnen Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) wordt de zogenoemde Veiligheidsladder gehanteerd. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

 

Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit. Het is geen investering in een certificaat, maar een investering in de algehele veiligheid van medewerkers, aldus de GCVB. Het doel van deze breed gedragen maatregel is de veiligheid in de gehele keten te verhogen. De invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2021 is trede 2 vereist, vanaf 2023 trede 3.

 

Januari 2021, en dan?

 

Om het veiligheidsbewustzijn over de gehele keten meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, hanteert de complete bouwsector, waaronder Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, diverse grote aannemers, maar ook woningcorporaties en gemeenten vanaf januari 2021 de Veiligheidsladder.
(zie volledige lijst Onderschrijvers Governance Code Veiligheid)

 

Inschrijvers moeten dus met ingang van januari 2021 aantonen dat zij minimaal voldoen aan trede 2 van de Veiligheidsladder. Een hogere certificering (trede) bereik je alleen als je aantoonbaar meer aandacht hebt voor veiligheid.

 

Certificeren met Arbo Industries

 

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen binnen uw bedrijf. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Bij certificering Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit, wat een geheel ander karakter heeft dan een systeemaudit. Een audit voor veiligheidsgedrag gebeurt op bedrijfsniveau, maar kan/mag ook op projectniveau. De volgende stappen dienen genomen te worden:

 

  • Kennisnemen: Het bedrijf dat zich laat beoordelen neemt kennis van alle actuele en formele informatie.
  • Zelfbeoordeling: Via de Self Assessment Questionnaire (SAQ) doet het bedrijf een zelfbeoordeling aan de hand van een aantal vragen de veiligheidscultuur binnen het bedrijf toetsen.
  • Toetsing: Een Ladder Certificerende Instelling (LCI) toetst de opgave van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie.
  • Toekenning trede: De LCI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt, indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit.
  • Hercertificatie: Vanaf 10 maanden tot uiterlijk 12 maanden na certificatie is een hercertificatie noodzakelijk om de geldigheid van het oorspronkelijk verkregen certificaat te continueren.

 

Arbo Industries begeleidt u tijdens het project naar het door u gewenste certificatieniveau. Wij geven u alle benodigde informatie die nodig is om het proces in gang te zetten. Een ervaren adviseur bezoekt uw bedrijfslocatie(s) en voert samen met de verantwoordelijke van uw bedrijf de benodigde beoordeling uit. Wanneer het resultaat hiervan bekend is, stellen we een plan van aanpak op, zodat u in aanmerking komt voor de gewenste Trede op de Ladder (trede 2, 3, 4 of 5).

 

Bent u er klaar voor om de eerste trede’s van de veiligheidsladder te beklimmen, neem dan contact met ons op.
Door onze efficiënte werkwijze, bent u bij Arbo Industries verzekerd van het Veilig Bewust Certificaat; snel én tegen een meer dan concurrerende prijs.

 

Wilt u in alle rust meer te weten komen over onze dienstverlening? Vraag dan onze uitgebreide brochure aan en wij sturen deze direct naar uw mailbox. U ontvangt dan tevens een aantal unieke veiligheidsposters!