Veilige feestdagen in cadeauverpakking

De feestdagen staan weer voor de deur. Dit betekent minder personeel en vaker ‘alleen werken’. Bij alleen werken heb je te maken met andere en extra veiligheidsrisico’s.

 

Houd hier rekening mee en zorg ervoor dat iedereen weet welke extra risico’s er zijn en hoe zij deze kunnen beperken.

 

Breng de risico’s in kaart

 

Ieder bedrijf dient (wettelijke verplichting) een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Met deze RI&E loop je op een gestructureerde manier door alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s en worden maatregelen vastgelegd om de risico’s binnen het bedrijf te beheersen. Het onderwerp ‘alleen werken’ wordt in de RI&E nog wel eens snel benoemd als ‘niet van toepassing’ omdat er niet nagedacht is over eventuele en onverwachte werkzaamheden in vakantieperioden. Controleer daarom de RI&E en bepaal of de mogelijke risico’s bij ‘alleen werken’ geïnventariseerd zijn en of de omschreven maatregelen actueel en afdoende zijn.

 

Is dit niet het geval, dan kan een doordachte Taak Risico Analyse (TRA) in veel gevallen ook volstaan. Betrek in ieder geval de medewerkers bij het inventariseren van de veiligheidsrisico’s en de te treffen maatregelen. Zorg tijdig voor voldoende training, zodat zij weten wat zij kunnen doen als het toch misgaat.

 

Maak een goede personeelsplanning

 

Zorg ervoor dat er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn; ook zij willen tijdens de feestdagen vrij zijn. Houd daarnaast rekening met medewerkers met gezondheidsbeperkingen, deze kunnen namelijk een rol spelen bij de beoordeling of iemand wel of niet alleen kan en/of mag werken.

 

Beperk zoveel mogelijk het ‘alleen werken’ door rekening te houden met de personeelsplanning; zet medewerkers die bijvoorbeeld op kantoor zitten zoveel mogelijk bij elkaar. Zorg er ook voor dat medewerkers niet alleen hoeven af te sluiten. Sluit eventueel samen af met medewerkers van andere afdelingen of laat een bewakingsdienst komen bij het afsluiten.

 

Zorg voor communicatiemiddelen

 

Zorg voor goed werkende communicatiemiddelen voor medewerkers die ‘alleen werken’ of regelmatig uit het zicht van anderen zijn. Middels deze communicatiemiddelen kunnen zij alarm slaan bij een calamiteit. Denk hierbij aan agressie of wanneer iemand onwel wordt, letsel oploopt of vast komt te zitten. Zorg er altijd voor dat medewerkers alarm kunnen slaan zodat er bij calamiteiten direct hulp kan worden ingeschakeld.

 

Geef continu het goede voorbeeld

 

Zorg het hele jaar voor een positieve houding aangaande veilig en gezond werken. Een positieve houding aangaande veilig en gezond werken is namelijk niet in een aantal weken te realiseren. Geef het goede voorbeeld en zet veilig en gezond werken vast op de agenda voor het werkoverleg. Bespreek ook regelmatig de veiligheid bij ‘alleen werken’ in vakantieperioden (feestdagen) en laat de medewerkers meedenken over hoe zij hun werk veiliger kunnen uitvoeren.

 

Decembercadeau

 

Als u niet geheel gerust bent over de door u getroffen maatregelen, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan een gratis check voor u uitvoeren en indien noodzakelijk zullen wij u van goede raad voorzien. Onze veiligheidskundigen staan de decembermaand graag en belangeloos voor u klaar. Alleen zo zijn wij allen verzekerd van veilige feestdagen op het werk.

 

Kijk op onze website waar wij u van dienst mee kunnen zijn en volg Arbo Industries op LinkedIn voor meer acties en actualiteiten.