VCA**, ISO 9001, ISO 14001 en OSB voor Roy Reinigt

Met trots kunnen we vermelden dat Roy Reinigt B.V. in mei 2020 succesvol is gecertificeerd conform VCA** 2017/6.0, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en OSB-Keurmerk module Glas & Gevel.

 

De directie van Roy Reinigt b.v., een bedrijf dat gespecialiseerd is in (hogedruk)reiniging, (gevel)onderhoud en riooltechniek, heeft een aantal maanden geleden besloten op te gaan voor certificering. Met de beoogde groei van de organisatie en de continue verbetering binnen de organisatie, besloot de directie het gelijk goed aan te pakken met 4 certificaten. De afgelopen maanden heeft Roy Reinigt in samenwerking met Arbo Industries zich ingezet om de gewenste certificaten te kunnen behalen.

 

Na een nulmeting zijn we begonnen met het opstellen van een KAM-handboek, waarin de werkwijze van de organisatie in kaart is gebracht, rekening houdend met de eisen uit betreffende normen. Ondertussen zijn de medewerkers van Roy Reinigt onder begeleiding van onze adviseur / veiligheidskundige druk bezig geweest met de uitvoering van diverse acties, zoals het uitvoeren van werkplekinspecties, het organiseren van toolboxmeetings en het meten van de klanttevredenheid.

 

Een aantal weken voordat de externe audits plaatsvonden, zijn er door ons diverse interne audits uitgevoerd, teneinde vast te stellen of Roy Reinigt voldoet aan de gestelde eisen. Na het uitvoeren van de directiebeoordeling, zijn de externe audits uitgevoerd door een onafhankelijke Certificatie Instelling. Het resultaat van de externe audits mag er zijn; alle certificaten zijn zonder afwijkingen behaald. Dit resultaat is mogelijk gemaakt door een goede inzet en een goede samenwerking.

 

Zowel onze opdrachtgever als wij zelf zijn trots op de behaalde certificaten:

 

  • VCA** 2017/6.0 (veiligheid)
  • ISO 9001:2015 (kwaliteit)
  • ISO 14001:2015 (milieu)
  • OSB-Keurmerk Glas & Gevel (professionaliteit)

 

Wij bedanken de directie en medewerkers van Roy Reinigt voor de prettige samenwerking en we gaan ervoor zorgen dat de audits volgend jaar weer net zo succesvol zijn!