VCA**-certificaat voor Dutch Solar Tech

De afgelopen maanden heeft Arbo Industries zich o.a. bezig gehouden met de voorbereidingen voor VCA**-certificering van Dutch Solar Tech; een organisatie die gespecialiseerd is in het plaatsen en installeren van zonnepanelen en zonnestroomsystemen.

 

Over Dutch Solar Tech

 

Dutch Solar Tech is gespecialiseerd in het adviseren en uitvoeren van projecten omtrent het plaatsen en installeren van zonnepanelen voor de particuliere en zakelijke markt. Dit doen zij met een team van vakbekwame en enthousiaste medewerkers. Omdat zij de onderwerpen veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel hebben staan en omdat steeds meer opdrachtgevers het eisen, heeft Dutch Solar Tech besloten om zich te laten certificeren conform VCA**.

 

Traject en resultaat

 

We zijn begonnen met het opstellen van een kort en praktisch VCA-handboek. Tegelijkertijd hebben we een actielijst opgesteld en zijn we in goed overleg begonnen aan het uitvoeren van alle acties, zoals het uitvoeren van toolboxmeetings en werkplekinspecties, het opstellen van een VGM-plan en Taak Risico Analyses en het organiseren van instructies voor medewerkers.

 

Nadat alle acties waren uitgevoerd, heeft Arbo Industries een interne audit uitgevoerd om te beoordelen of Dutch Solar Tech aan de eisen voldoet. Tot slot hebben we de directiebeoordeling uitgevoerd en de rapportage opgesteld.

 

In juli is het VCA-systeem beoordeeld door een auditor van NCI. Nadat de zogeheten kantooraudit was afgerond, zijn er een aantal projecten bezocht om te beoordelen of het VCA-systeem ook in de praktijk voldoende is geïmplementeerd. De audits zijn begeleid door een vaste adviseur van Arbo Industries, in samenwerking met de medewerkers van Dutch Solar Tech.

 

Zowel de kantooraudit als de projectbezoeken zijn probleemloos verlopen, waarmee Dutch Solar Tech nu succesvol gecertificeerd is conform VCA**.

 

Wij bedanken Dutch Solar Tech en NCI voor de goede samenwerking en zien uit naar een verdere prettige samenwerking de komende jaren!