Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Veilige en gezonde werkomstandigheden zijn essentieel voor het goed functioneren van een bedrijf. Aan u als werkgever de taak om de veiligheid en de gezondheid binnen uw onderneming te garanderen. Om die missie in goede banen te leiden en om uw voortgang in kaart te brengen, bestaat er de nieuwe norm ISO 45001 (maart 2018).

 

De internationale norm voor Arbo- en veiligheidsmanagementsystemen ISO 45001:2018 is door International Organisation for Standardisation (ISO) gepubliceerd op 12 maart 2018 en vervangt hiermee de OHSAS 18001:2007. De geldigheidsduur van OHSAS 18001:2007 is 3 jaar na datum van publicatie van de ISO 45001:2018.

 

Bedrijven die OHSAS 18001:2007 gecertificeerd zijn hebben dus 3 jaar de tijd om over te gaan op de ISO 45001:2018. Dit betekent dat ná 11 maart 2021 geen audits meer uitgevoerd mogen worden op basis van de OHSAS 18001:2007.

 

Gemeenschappelijke ISO-structuur

 

ISO 45001:2018 maakt gebruik van een High Level Structure (HLS) om hiermee de integratie met andere managementsystemen eenvoudiger te maken. De structuur komt overeen met de structuur van de ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015.

 

In die gemeenschappelijke HLS wordt de bekende PDCA-cyclus toegepast. Plan, Do, Check, Act, is speciaal ontwikkeld om problemen binnen organisaties op een systematische manier aan te pakken. De cyclus zorgt ervoor dat de werking van een onderneming continu geëvalueerd en verbeterd wordt.

 

De voordelen van ISO 45001:2018

 

ISO 45001 geeft u de kans om uw bedrijfscultuur te versterken door duurzaam in te zetten op veiligheid en gezondheid. Een gestructureerd preventiebeleid ondersteund door het ISO 45001 veiligheidsmanagementsysteem heeft een aantal voordelen voor uw organisatie:

 

  • uw beleid wordt naar een hoger niveau getild;
  • uw bedrijf wordt productiever en duurzamer;
  • uw zorgkosten dalen (beroepsziekten en arbeidsongevallen);
  • uw bedrijfsimago krijgt een boost;
  • uw stakeholders vertrouwen u meer;
  • de betrokkenheid van uw werknemers gaat omhoog.

Sterk Arbo- en veiligheidsbeleid

 

Het is aan u en uw bedrijf om uw medewerkers de veiligheid en de gezondheid te garanderen die ze verdienen. U zult proactief moeten handelen om ziekte, letsel en sterfgevallen te vermijden. Om uw doel te bereiken, biedt een effectief veiligheidsmanagementsysteem de oplossing. Zo kunt u problemen aan het licht brengen, de juiste strategieën uitvoeren en uw acties gestructureerd doorvoeren, evalueren en waar nodig bijstellen.

 

Moet u de transitie van OHSAS naar ISO nog maken of heeft u behoefte aan een Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem, waarin u tevens aan alle wettelijke verplichtingen voldoet? Neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u vrijblijvend adviseren over de ISO 45001:2018 norm en de te maken stappen.