V&G-plannen

Wanneer op projecten meerdere aannemers betrokken zijn, moet er in veel gevallen een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) aanwezig zijn. In een V&G-plan beschrijft de opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemers samenwerken en welke maatregelen zij (moeten) treffen om de veiligheid en gezondheid op het project te waarborgen.

Wanneer is een V&G-plan verplicht?

Een V&G-plan moet aanwezig zijn als:

  • de bouw (waarschijnlijk) langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn;
  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mandagen;
  • wanneer de bouw of het project bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.
Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

V&G-deelplannen (voor hoofd- en onderaannemers)

Iedere werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van zijn wettelijke verplichtingen m.b.t. veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers. In de praktijk is het daarom onmisbaar om de zaken goed op orde te hebben. Een V&G-deelplan voor de eigen werkzaamheden is hiervoor een uitstekend middel. In veel gevallen verplicht de opdrachtgever hoofd- en onderaannemers hun eigen V&G-deelplan op te stellen.

Uw V&G-plan door Arbo Industries

Staan er (grote) projecten op de planning of eist uw opdrachtgever een V&G-plan? Neem contact met ons op en wij zorgen ervoor dat uw V&G-plan conform de eisen wordt opgesteld. Geen standaard document, maar een volledig, actueel en projectspecifiek plan.


Terug naar overzicht

Vul het onderstaande formulier in of bel direct naar 085 06 07 200


ONDER DE LOEP GENOMEN...

Offerte
Aanvragen