Tips bij werken op hoogte

Valgevaar is één van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het risico bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen.

 

Risico’s van werken op hoogte

 

 • Vallen van hoogte
 • Vallen door de opening van een werkvloer
 • Getroffen worden door een vallend voorwerp
 • Een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten

 

Vóórdat er gewerkt wordt op hoogte moeten de volgende vragen gesteld worden:

 

 • Is het mogelijk het werk niet op hoogte uit te voeren?
 • Kan het risico van vallen vermeden worden?

 

Als het antwoord op deze vragen negatief is, moet de werkgever vervolgens een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) maken en de nodige maatregelen treffen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk te beschermen. Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. De RI&E moet uitwijzen welk middel voor een bepaalde situatie het meest geschikt is.

 

Tips voor veilig werken op hoogte

 

Valgevaar is een groot risico, maar er zijn voldoende mogelijkheden om de risico’s te beperken. Werkgevers en werknemers kunnen daar zelf ook aan bijdragen. Denk hierbij aan het volgende:

 

 • Stel een goede RI&E op.
 • Zorg dat in het bouwontwerp al structurele arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en valbeveiligingen worden opgenomen.
 • Laat werknemers zoveel mogelijk vanaf een veilige plek (steiger of bordes) werken.
 • Respecteer leuningen en hekken.
 • Scherm vloer- en wandopeningen af.
 • Neem geen onnodige risico’s.
 • Ruim de werkplek voortdurend op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen.
 • Werk alleen met een valbeveiliging als er ook mee geoefend is.
 • Gebruik alleen een goedgekeurde valbeveiliging.
 • Zorg voor voldoende voorlichting, instructie en toezicht.

 

Als een hoogteverschil onvermijdelijk is, moeten de volgende factoren nauwkeurig worden geanalyseerd:

 

 • De aard van de werkplek: werkplaats, machines, uitrusting, materiaal, omgeving, enz.
 • De bron van het gevaar: werkhoogte, nabijheid van een afgrond, andere werken in de buurt, enz.
 • De aard van de werkzaamheden: opdracht, duur, frequentie, positie, enz.
 • De achtergrond van de werknemer: bekwaamheid, ervaring, leeftijd, fysieke geschiktheid, hoogtevrees, enz.

 

Is de situatie binnen uw organisatie niet of onvoldoende beheerst? Neem contact met ons op; wij helpen u graag de goede richting op!