KWALITEIT MET BELEID

Als werkgever heeft u waarschijnlijk weinig tijd om uit te zoeken aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen als het gaat om kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Weet u bijvoorbeeld hoe u een bedrijfsnoodplan of een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) moet maken? Toch bent u als werkgever wettelijk verplicht om beide documenten op te stellen en actueel te houden.

Praktische kijk op het vakgebied

Door onze vernieuwende kijk op zaken, ontzorgen wij op praktische wijze onze opdrachtgevers. Geen dikke handboeken, talloze formulieren en ingewikkelde procedures, maar effectieve hulpmiddelen om het gewenste doel te bereiken. Zo onderscheidt Arbo Industries zich van andere marktpartijen, waardoor onze opdrachtgevers verzekerd zijn van producten en diensten van hoge kwaliteit tegen sterk gereduceerde kosten.

Onze belangrijkste beleidspunten

  • Wij zorgen op elk moment voor het voldoen aan alle wettelijke eisen die van toepassing zijn.
  • Onze organisatie heeft een open communicatiestructuur, zowel intern als extern.
  • Wij zetten alle beschikbare middelen in en we formuleren meetbare doelstellingen die we ook opvolgen. Op deze wijze realiseren we een continue verbetering van ons kwaliteitsmanagementsysteem en onze organisatie.
  • Waar nodig of wenselijk treffen wij zowel correctieve, corrigerende als preventieve maatregelen om herhaling van ongewenste gebeurtenissen, zoals ongevallen, milieu-incidenten, klachten en afwijkingen, in het vervolg te voorkomen.
  • Wij leveren uitsluitend kwalitatief hoogstaande producten en diensten.
  • Wij zijn pas tevreden wanneer onze opdrachtgevers dat ook zijn.

CONTACT

Offerte
Aanvragen