Machineveiligheid van morgen

In het kader van de machineveiligheid van morgen, heeft TNO de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mate waarin de Europese Machinerichtlijn toekomstbestendig is. Dit is gedaan in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

De robotindustrie maakt met een enorme snelheid een opmars in diverse arbeidsdomeinen. In de afgelopen vijftig jaar zijn industriële machines niet alleen sneller en accurater geworden, maar ook mobieler. Door de toenemende digitalisering worden netwerken steeds makkelijker aan elkaar en aan het internet gekoppeld. Binnen deze trends is het van groot belang dat er wordt nagedacht over de machineveiligheid van morgen.

 

Opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid

 

In een reeks rapporten schrijft TNO over de opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid in relatie tot nieuwe technologieën. De eerste twee exemplaren gingen in op  nieuwe risico’s en mogelijke beheersmaatregelen met betrekking tot het koppelen van industriële machines met en via het internet, en de introductie van robots op de werkvloer. De derde publicatie in dit thema gaat over de gedeelde werkvloer tussen mens en robot.

 

Essentiële aanvullende V&G eisen in de machinerichtlijn

 

De focus van het vierde TNO-rapport over opkomende risico’s en arbeidsveiligheid ligt op de vraag welke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen in de Machinerichtlijn opgenomen zouden moeten worden voor machines die uitgerust zijn met machine learning. Dit zou garanderen dat een machine altijd veilig is. TNO heeft een deskstudie uitgevoerd en experts op het gebied van robotica en machine learning geïnterviewd. Op basis daarvan is een voorstel voor essentiële veiligheids- en gezondheidseisen gedaan, die getoetst zijn in workshops. De resultaten hiervan worden in dit vierde rapport weergegeven.