Lotgevallen

”We waren een steiger aan het bouwen voor een nieuwbouwproject. Voor het gebruik en onderhoud van de metershoge apparatuur maakten we looppaden en werkbruggen op verschillende niveaus. Iemand zei nog tegen me: zet daar nou eerst een leuning neer, en dat was ik ook echt van plan. Later. Eerst moest ik even mijn maat boven mij een schoor aangeven. Een pijp van 3 meter lang. Ik kijk naar boven en zie dat hij er niet bij kan. Ik zet een stap naar voren en val in een gat van 5 meter diep. Ik kwam op mijn voeten terecht maar mijn ruggenmerg was zwaar beschadigd. Een dwarsleasie heeft me van mijn navel naar beneden verlamd. Ik zou een paar maanden later gaan trouwen. Maar mijn vriendin wilde niet meer.”

 

Vallen van hoogte in de bouw

 

Jaarlijks komen tientallen mensen te overlijden als gevolg van vallen van hoogte. Enkele honderden belanden er elk jaar in het ziekenhuis. Daar komt bij, dat u als werkgever een forse boete kunt krijgen als uw mensen niet veilig werken. Iedereen in de bouw kent wel iemand bij wie het mis is gegaan.

 

De belangrijkste oorzaken van vallen zijn:

 

  • Geen leuning
  • Openingen niet afgedekt
  • Geen beveiligde toegang
  • Onjuist gebruik van beschermingsmiddelen

 

Het kan ook binnen uw bedrijf gebeuren. Juist als uw mensen geconcentreerd aan het werk zijn, kijken ze niet altijd waar ze hun voeten zetten. En dat hoeft ook niet; als er professioneel gewerkt wordt.

 

Goede voorbereiding is het halve werk

 

Maak zelf een checklist voor het gereedschap en de middelen die benodigd zijn om goed, comfortabel en veilig te werken. Voer de verplichte RI&E uit en denk ook aan het opstellen van Taak Risico Analyses (TRA’s) voor het project. Controleer vooraf hoe de veiligheidssituatie op locatie is. De opdrachtgever moet voor bepaalde opdrachten een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen. Neem onderdelen uit het V&G-plan die voor u van toepassing zijn over op de checklist.

 

Wat is er nodig?

 

Waar gebouwd wordt, zijn veiligheidsrisico’s. De bouwplaats is nu eenmaal een werkplek vol gevaren. Bedenk vooraf precies wat u allemaal nodig hebt. Bekijk de situatie ter plekke: wat is de ondergrond, waar moet u bij kunnen, wie werken er nog meer? Bepaal wie of wat er invloed kan hebben op uw werkzaamheden, dan kunt u gericht passende maatregelen nemen om die risico’s in te perken en u draagt actief bij aan de veiligheid van uw werknemers.

 

Samenwerking

 

Als u met anderen op de bouwplaats werkt, moet u altijd rekening met elkaar houden, ook al lijken de werkzaamheden niets met elkaar te maken te hebben. Stel een coördinator aan voor de uitvoeringsfase. Een coördinator stemt de werkzaamheden op elkaar af en houdt de veiligheid in de gaten.

 

Veel te doen

 

Een juiste voorbereiding is essentieel, maar er komt nog veel meer bij kijken om een project tot een goed en veilig einde te brengen. Denk aan bronaanpak bij het beheersen van risico’s, de inzet van de juiste middelen (gekeurde middelen) en het juiste gebruik van deze middelen, het inzetten van deskundige medewerkers, goede voorlichting en communicatie, toezicht, etc.

 

Hulp nodig bij een veilige voorbereiding en uitvoering van uw projecten? Onze specialisten staan voor u klaar!