VCU

VCU

Wat is VCU?
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en heeft als doel het verhogen van de veiligheid en gezondheid van uitzendmedewerkers. De VCU-certificering komt op veel vlakken overeen met de VCA.

 

Voor wie is de VCU bedoeld?
De VCU-certificering is bedoeld voor uitzendbureaus die werknemers uitzenden naar bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn. In andere woorden: een VCU-certificaat is bedoel voor werknemers die worden uitgezonden naar bedrijven met risicovolle werkzaamheden in een risicovolle omgeving.
Belangrijk te weten: VCA-gecertificeerde bedrijven hebben de verplichting om uitsluitend gebruik te maken van uitzendorganisaties die VCU-gecertificeerd zijn.

 

Als u VCU-gecertificeerd bent, dan heeft dat de volgende voordelen:

  • Verhoging van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers
  • Besparing van kosten door minder ongevallen en ziekte
  • Grotere kans om opdrachtgevers binnen te halen

Meer weten over VCU?
Lees hier verder »

Onze werkwijze

Kennismaking en nulmeting

Tijdens de kennismaking legt Arbo Industries uit hoe het traject er uit zal gaan zien en voeren wij tevens een nulmeting uit om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Opzetten managementsysteem

Nadat de nulmeting is uitgevoerd, zet Arbo Industries een praktisch en een op uw organisatie gericht managementsysteem op dat bestaat uit de benodigde documenten, procedures en formulieren.

Implementatie en begeleiding

Wanneer het managementsysteem naar tevredenheid is opgezet, beginnen we gezamenlijk aan de implementatie van het systeem en aan het uitvoeren van de vereiste acties.

Interne audit en directiebeoordeling

Wanneer alle acties gereed zijn, voert Arbo Industries een interne audit uit op het managementsysteem en stellen wij ook de directiebeoordeling voor u op, waarna u klaar bent voor certificering.

Begeleiding externe audit

Tot slot begeleidt Arbo Industries ook de externe audit voor u, waarna u bij een positief resultaat uw certificaat trots in ontvangst kan nemen!

Waarom Arbo Industries

De hele Arbo- en milieuwetgeving kost u veel tijd en energie. Wij begrijpen dat u liever met uw eigen vak bezig bent. Daarom krijgt u van ons de garantie:

  • Meer tijd om te ondernemen
  • Rust binnen uw bedrijf
  • Zekerheid op resultaat
  • Kennisoverdracht
  • Heldere afspraken
  • Grip op planning en budget

Meer weten?

Op zoek naar een ander certificaat?

Download de brochure

Meer weten over Arbo Industries