VCA* / ** / Petrochemie

VCA* / ** / Petrochemie

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De certificering heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en het aantal ongevallen te verminderen. De VCA is daarmee veel meer dan alleen een checklist met een aantal eisen; het is een veelzijdige norm waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het certificaat stelt eisen aan onderwerpen als VGM-beleid, risicobeheer, opleiding, voorlichting en instructie, milieuzorg, noodsituaties, VGM-inspecties, bedrijfsgezondheidszorg en ongevallen/VGM-incidenten. Om in aanmerking te komen voor een VCA-certificering, moet u aantoonbaar bewijs hebben dat u aan de gestelde eisen voldoet.

 

Voor wie is VCA bedoeld?

De VCA is met name bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren in een risicovolle omgeving, zoals onderhouds- en constructiebedrijven. In branches als de bouw, elektrotechniek, civiele techniek, grond-, weg- en waterbouw, metaalbewerking en (petro)chemische industrie wordt van onderaannemers vaak het VCA-certificaat geëist. Voorbeelden van risicovolle omgevingen in deze branches zijn de bouwplaatsen, besloten ruimten, werkplaatsen, fabrieken, installaties en werkgebieden op hoogte.

 

Meer weten over VCA* / ** / Petrochemie?
Lees hier verder »

Onze werkwijze

Kennismaking en nulmeting

Tijdens de kennismaking legt Arbo Industries uit hoe het traject er uit zal gaan zien en voeren wij tevens een nulmeting uit om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Opzetten managementsysteem

Nadat de nulmeting is uitgevoerd, zet Arbo Industries een praktisch en een op uw organisatie gericht managementsysteem op dat bestaat uit de benodigde documenten, procedures en formulieren.

Implementatie en begeleiding

Wanneer het managementsysteem naar tevredenheid is opgezet, beginnen we gezamenlijk aan de implementatie van het systeem en aan het uitvoeren van de vereiste acties.

Interne audit en directiebeoordeling

Wanneer alle acties gereed zijn, voert Arbo Industries een interne audit uit op het managementsysteem en stellen wij ook de directiebeoordeling voor u op, waarna u klaar bent voor certificering.

Begeleiding externe audit

Tot slot begeleidt Arbo Industries ook de externe audit voor u, waarna u bij een positief resultaat uw certificaat trots in ontvangst kan nemen!

Waarom Arbo Industries

De hele Arbo- en milieuwetgeving kost u veel tijd en energie. Wij begrijpen dat u liever met uw eigen vak bezig bent. Daarom krijgt u van ons de garantie:

  • Meer tijd om te ondernemen
  • Rust binnen uw bedrijf
  • Zekerheid op resultaat
  • Kennisoverdracht
  • Heldere afspraken
  • Grip op planning en budget

Meer weten?

Op zoek naar een ander certificaat?

Download de brochure

Meer weten over Arbo Industries