Risico-inventarisatie & -evaluatie

Risico-inventarisatie & -evaluatie

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht een werkgever een arbobeleid te voeren, met het oog op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
Hiervoor is het noodzakelijk dat een werkgever volledig inzicht heeft in alle risico’s die zich binnen het bedrijf kunnen voordoen. Daarom dient de RI&E (wettelijk verplicht) te worden uitgevoerd.

Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen.
Dit is van belang voor uw bedrijf en uw werknemers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Voor veel bedrijven is het opstellen van een RI&E een lastige verplichting, waarbij helaas nog van alles mis gaat. Ervaart u ook problemen bij het opstellen van een RI&E en bijbehorend plan van aanpak? Onze specialisten begeleiden en trainen u bij het opstellen en onderhouden van onder andere de volgende RI&E’s:

  • Bedrijfs RI&E
  • Machine RI&E
  • Project RI&E

Meer weten over Risico-inventarisatie & -evaluatie?
Lees hier verder »

Onze werkwijze

Kennismaking en nulmeting

Tijdens de kennismaking legt Arbo Industries uit hoe het traject er uit zal gaan zien en voeren wij tevens een nulmeting uit om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Opzetten managementsysteem

Nadat de nulmeting is uitgevoerd, zet Arbo Industries een praktisch en een op uw organisatie gericht managementsysteem op dat bestaat uit de benodigde documenten, procedures en formulieren.

Implementatie en begeleiding

Wanneer het managementsysteem naar tevredenheid is opgezet, beginnen we gezamenlijk aan de implementatie van het systeem en aan het uitvoeren van de vereiste acties.

Interne audit en directiebeoordeling

Wanneer alle acties gereed zijn, voert Arbo Industries een interne audit uit op het managementsysteem en stellen wij ook de directiebeoordeling voor u op, waarna u klaar bent voor certificering.

Begeleiding externe audit

Tot slot begeleidt Arbo Industries ook de externe audit voor u, waarna u bij een positief resultaat uw certificaat trots in ontvangst kan nemen!

Waarom Arbo Industries

De hele Arbo- en milieuwetgeving kost u veel tijd en energie. Wij begrijpen dat u liever met uw eigen vak bezig bent. Daarom krijgt u van ons de garantie:

  • Meer tijd om te ondernemen
  • Rust binnen uw bedrijf
  • Zekerheid op resultaat
  • Kennisoverdracht
  • Heldere afspraken
  • Grip op planning en budget

Meer weten?

Op zoek naar een ander certificaat?

Download de brochure

Meer weten over Arbo Industries