ISO 9001

ISO 9001:2015

Wat is ISO 9001?
De ISO 9001-norm is de internationale en meest bekende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm is bruikbaar om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de klanteisen, de eisen van de organisatie zelf en de wet- en regelgeving die voor het bedrijf van toepassing is. De eisen uit de norm vormen daarnaast goede aanknopingspunten voor het inrichten en invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Veel opdrachtgevers eisen van hun onderaannemers dat zij over een kwaliteitsmanagementsysteem beschikken.

 

De nieuwste versie van de norm is de ISO 9001:2015. Deze versie stelt geen eisen aan dikke handboeken, lange procedures en vele registraties. Goed nieuws voor mensen die denken dat de ISO 9001 een zware last is voor het bedrijf, want dat hoeft het dus niet te zijn!

 

Arbo Industries heeft een systeem ontwikkeld om het ISO 9001:2015 certificaat te behalen; eenvoudig en snel, zonder dat de kwaliteit in het geding komt.

 

Meer weten over ISO 9001:2015?
Lees hier verder »

Onze werkwijze

Kennismaking en nulmeting

Tijdens de kennismaking legt Arbo Industries uit hoe het traject er uit zal gaan zien en voeren wij tevens een nulmeting uit om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Opzetten managementsysteem

Nadat de nulmeting is uitgevoerd, zet Arbo Industries een praktisch en een op uw organisatie gericht managementsysteem op dat bestaat uit de benodigde documenten, procedures en formulieren.

Implementatie en begeleiding

Wanneer het managementsysteem naar tevredenheid is opgezet, beginnen we gezamenlijk aan de implementatie van het systeem en aan het uitvoeren van de vereiste acties.

Interne audit en directiebeoordeling

Wanneer alle acties gereed zijn, voert Arbo Industries een interne audit uit op het managementsysteem en stellen wij ook de directiebeoordeling voor u op, waarna u klaar bent voor certificering.

Begeleiding externe audit

Tot slot begeleidt Arbo Industries ook de externe audit voor u, waarna u bij een positief resultaat uw certificaat trots in ontvangst kan nemen!

Waarom Arbo Industries

De hele Arbo- en milieuwetgeving kost u veel tijd en energie. Wij begrijpen dat u liever met uw eigen vak bezig bent. Daarom krijgt u van ons de garantie:

  • Meer tijd om te ondernemen
  • Rust binnen uw bedrijf
  • Zekerheid op resultaat
  • Kennisoverdracht
  • Heldere afspraken
  • Grip op planning en budget

Meer weten?

Op zoek naar een ander certificaat?

Download de brochure

Meer weten over Arbo Industries