ISO 14001

ISO 14001:2015

Wat is ISO 14001?
De ISO 14001-norm is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering van dit beleid te waarborgen.

 

Steeds meer opdrachtgevers stellen hun onderaannemers verplicht om te werken conform een geïntegreerd milieumanagementsysteem. Door middel van het ISO 14001-certificaat, toont u als bedrijf aan dat u aan de eisen van opdrachtgevers voldoet. Bovendien borgt u met de ISO 14001-certificering dat uw organisatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving op milieugebied.

 

De ISO 14001:2015 norm kent op het gebied van gedocumenteerde informatie minder verplichtingen dan de vorige versie van de norm. Uiteraard moeten bedrijven wel kunnen aantonen dat zij aan alle eisen voldoen om in aanmerking te komen voor het ISO 14001 certificaat.

 

Meer weten over ISO 14001:2015?
Lees hier verder »

Onze werkwijze

Kennismaking en nulmeting

Tijdens de kennismaking legt Arbo Industries uit hoe het traject er uit zal gaan zien en voeren wij tevens een nulmeting uit om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Opzetten managementsysteem

Nadat de nulmeting is uitgevoerd, zet Arbo Industries een praktisch en een op uw organisatie gericht managementsysteem op dat bestaat uit de benodigde documenten, procedures en formulieren.

Implementatie en begeleiding

Wanneer het managementsysteem naar tevredenheid is opgezet, beginnen we gezamenlijk aan de implementatie van het systeem en aan het uitvoeren van de vereiste acties.

Interne audit en directiebeoordeling

Wanneer alle acties gereed zijn, voert Arbo Industries een interne audit uit op het managementsysteem en stellen wij ook de directiebeoordeling voor u op, waarna u klaar bent voor certificering.

Begeleiding externe audit

Tot slot begeleidt Arbo Industries ook de externe audit voor u, waarna u bij een positief resultaat uw certificaat trots in ontvangst kan nemen!

Waarom Arbo Industries

De hele Arbo- en milieuwetgeving kost u veel tijd en energie. Wij begrijpen dat u liever met uw eigen vak bezig bent. Daarom krijgt u van ons de garantie:

  • Meer tijd om te ondernemen
  • Rust binnen uw bedrijf
  • Zekerheid op resultaat
  • Kennisoverdracht
  • Heldere afspraken
  • Grip op planning en budget

Meer weten?

Op zoek naar een ander certificaat?

Download de brochure

Meer weten over Arbo Industries