HKZ

HKZ

Wat is HKZ?
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de sector zorg en welzijn. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.

 

HKZ met Arbo Industries
Arbo Industries ontwikkelt kwaliteitssystemen waarmee bedrijven op efficiënte wijze in aanmerking komen voor het HKZ-keurmerk. Geen dikke handboeken met ingewikkelde procedures, maar praktische hulpmiddelen om u te helpen met het optimaliseren van uw kwaliteitssysteem.

Arbo Industries kan uw organisatie begeleiden bij het behalen van de volgende HKZ-keurmerken:

 

  • HKZ 143 – Kleine organisaties
  • HKZ 165 – Zorg & Welzijn

Meer weten over HKZ?
Lees hier verder »

Onze werkwijze

Kennismaking en nulmeting

Tijdens de kennismaking legt Arbo Industries uit hoe het traject er uit zal gaan zien en voeren wij tevens een nulmeting uit om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Opzetten managementsysteem

Nadat de nulmeting is uitgevoerd, zet Arbo Industries een praktisch en een op uw organisatie gericht managementsysteem op dat bestaat uit de benodigde documenten, procedures en formulieren.

Implementatie en begeleiding

Wanneer het managementsysteem naar tevredenheid is opgezet, beginnen we gezamenlijk aan de implementatie van het systeem en aan het uitvoeren van de vereiste acties.

Interne audit en directiebeoordeling

Wanneer alle acties gereed zijn, voert Arbo Industries een interne audit uit op het managementsysteem en stellen wij ook de directiebeoordeling voor u op, waarna u klaar bent voor certificering.

Begeleiding externe audit

Tot slot begeleidt Arbo Industries ook de externe audit voor u, waarna u bij een positief resultaat uw certificaat trots in ontvangst kan nemen!

Waarom Arbo Industries

De hele Arbo- en milieuwetgeving kost u veel tijd en energie. Wij begrijpen dat u liever met uw eigen vak bezig bent. Daarom krijgt u van ons de garantie:

  • Meer tijd om te ondernemen
  • Rust binnen uw bedrijf
  • Zekerheid op resultaat
  • Kennisoverdracht
  • Heldere afspraken
  • Grip op planning en budget

Meer weten?

Op zoek naar een ander certificaat?

Download de brochure

Meer weten over Arbo Industries