HKZ kleine organisatie

Wat is HKZ?

HKZ is een Nederlandse kwaliteitsnorm die wordt toegepast binnen de zorg, met name in de gezondheidszorg en welzijnssector. Het is een afkorting voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het wordt ingezet om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren door het uitvoeren van audits en het verstrekken van certificeringen. Bedrijven en organisaties die voldoen aan de HKZ-normen kunnen een HKZ-certificaat ontvangen wat aantoont dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen. Een HKZ kan voor een kleine organisatie betekenen dat zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren en is dus enorm van belang.

HKZ 143 - Kleine organisaties

Wanneer we het over de HKZ voor kleine organisaties hebben wordt de term HKZ 143 vaak genoemd. Dit is een specifieke norm die ontwikkeld is om kleine zorgorganisaties te helpen bij de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem dat afgestemd is op hun omvang en complexiteit. De inhoud en eisen van HKZ 143 zijn afhankelijk van de context en sector van de zorgorganisatie. Over het algemeen betreft het zaken als het opstellen van kwaliteitsbeleid, het waarborgen van cliëntgerichtheid, het monitoren en evalueren van processen en het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Arbo Industries

Arbo Industries ontwikkelt kwaliteitssystemen waarmee bedrijven op efficiënte wijze in aanmerking komen voor het HKZ-keurmerk. Geen dikke handboeken met ingewikkelde procedures, maar praktische hulpmiddelen om u te helpen met het optimaliseren van uw kwaliteitssysteem. Arbo Industries kan uw organisatie begeleiden bij het behalen van het HKZ 143 keurmerk!

Onze werkwijze

Kennismaking en nulmeting

Tijdens de kennismaking legt Arbo Industries uit hoe het traject er uit zal gaan zien en voeren wij tevens een nulmeting uit om de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Opzetten managementsysteem

Nadat de nulmeting is uitgevoerd, zet Arbo Industries een praktisch en een op uw organisatie gericht managementsysteem op dat bestaat uit de benodigde documenten, procedures en formulieren.

Implementatie en begeleiding

Wanneer het managementsysteem naar tevredenheid is opgezet, beginnen we gezamenlijk aan de implementatie van het systeem en aan het uitvoeren van de vereiste acties.

Interne audit en directiebeoordeling

Wanneer alle acties gereed zijn, voert Arbo Industries een interne audit uit op het managementsysteem en stellen wij ook de directiebeoordeling voor u op, waarna u klaar bent voor certificering.

Begeleiding externe audit

Tot slot begeleidt Arbo Industries ook de externe audit voor u, waarna u bij een positief resultaat uw certificaat trots in ontvangst kan nemen!

Waarom Arbo Industries

De hele Arbo- en milieuwetgeving kost u veel tijd en energie. Wij begrijpen dat u liever met uw eigen vak bezig bent. Daarom krijgt u van ons de garantie:

  • Meer tijd om te ondernemen
  • Rust binnen uw bedrijf
  • Zekerheid op resultaat
  • Kennisoverdracht
  • Heldere afspraken
  • Grip op planning en budget

Meer weten?

Op zoek naar een ander certificaat?

Download de brochure

Meer weten over Arbo Industries