HKZ 143 certificaat voor Selam Zorg

De afgelopen maanden heeft Arbo Industries zich o.a. bezig gehouden met de opzet en implementatie van de HKZ 143 norm bij Selam Zorg; een organisatie die zich bezig houdt met de ondersteuning en begeleiding van nieuwkomers in Nederland.

 

Eind 2020 hebben we een aanvraag gekregen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem o.b.v. HKZ 143; een kwaliteitsnorm voor in de zorgsector. Na een bedrijfsbezoek, een nulmeting en het maken van goede onderlinge afspraken, is het traject van start gegaan.

 

Over Selam Zorg

 

Selam Zorg is een organisatie die zich bezig houdt met het ondersteunen en begeleiden van nieuwkomers in Nederland, om ervoor te zorgen dat zij hun leven op orde krijgen en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit doet Selam Zorg met een enthousiaste groep van opgeleide en ervaren ambulant begeleiders en jeugdhulpverleners.

 

De expertise van Selam Zorg ligt in het begeleiden van nieuwkomers, in het bijzonder afkomstig uit Eritrea, Ethiopië en Somalië. Binnen de organisatie is veel kennis aanwezig van niet-Westerse culturen en talen. De hulpverlening is toegankelijk voor iedereen, ongeacht de culturele of sociale achtergrond, sekse, religie of geaardheid.

 

Het HKZ-traject

 

Om de kwaliteit binnen de organisatie aantoonbaarder te maken (naar opdrachtgevers en gemeenten toe) en om continue verbetering te bewerkstelligen, heeft Selam Zorg besloten om op te gaan voor certificering conform HKZ 143. Wij zijn blij dat wij deze opdracht hebben mogen uitvoeren.

 

Eind 2020 is begonnen met het opzetten van een kwaliteitssysteem conform HKZ 143:2010. Tijdens het traject is er in februari 2021 een nieuwe versie van de HKZ 143 norm in werking getreden; HKZ 143:2021. In overleg met onze opdrachtgever hebben we het kwaliteitssysteem aangepast o.b.v. de nieuwe norm. En met succes!

 

Nadat alle acties waren uitgevoerd, heeft Arbo Industries een interne audit uitgevoerd om te beoordelen of Selam Zorg aan de eisen voldoet. Tot slot hebben we de organisatiebeoordeling uitgevoerd en de rapportage opgesteld.

 

Succesvolle certificering

 

Begin juli 2021 is het kwaliteitssysteem van Selam Zorg beoordeeld tijdens een externe audit door een auditor van TÜV Nederland. Het resultaat mag er zijn; Selam Zorg is zonder afwijkingen succesvol gecertificeerd conform de nieuwe HKZ 143:2021 norm!

 

Wij feliciteren Selam Zorg met het behaalde resultaat en gaan ervan uit dat de certificering een positieve bijdrage levert aan de continue verbetering binnen de organisatie en het managementsysteem. Tevens bedanken wij alle medewerkers van Selam Zorg voor hun goede inzet en medewerking gedurende dit traject. Tot slot bedanken we ook TÜV Nederland voor de prettige audit.