Gratis BHV-advies MKB

Nieuwjaarsactie

 

Omdat onze decemberaanbieding positief is ontvangen, doen we er direct in het nieuwe jaar nog een schepje bovenop.

 

BHV-organisatie

 

Zoals de meesten onder ons wel weten, is het organiseren van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, kortweg BHV-organisatie, een verplicht onderdeel vanuit de Arbowet. Hoe goed risico’s ook beheerst zijn, er blijven altijd restrisico’s over die niet of niet volledig te beheersen zijn. Denk hierbij aan brand, een explosie, of een ernstig ongeval met gevaarlijke stoffen. Om de gevolgen van calamiteiten tot een minimum te beperken, is een doelmatig ingerichte en getrainde BHV-organisatie onmisbaar.

Veel bedrijven hebben één of meerdere medewerkers aangesteld als BHV-er. De BHV-ers ontvangen een certificaat en volgen eens per jaar de herhalingscursus. Veel meer acties worden er doorgaans niet ondernomen.

 

Schipholbrand

 

Alleen het aanstellen en opleiden van BHV-ers is slechts een zeer klein deel van wat bedrijven qua BHV-organisatie wettelijk geregeld moeten hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de bekende ‘’Schipholbrand’’ uit 2005, waarbij 11 mensen om het leven kwamen en 15 mensen gewond raakten. Hoewel het cellencomplex bij Schiphol volgens de Onderzoeksraad in strijd was met het toenmalige Bouwbesluit, stelde de Raad óók vast dat de BHV-organisatie beter doordacht, voorbereid en getraind had moeten zijn, inclusief de samenwerking en afstemming met de brandweer.

 

Gratis BHV-advies door Arbo Industries

 

Bovenstaand voorbeeld laat in het kort zien dat een doelmatig ingerichte en getrainde BHV-organisatie niet vanzelfsprekend is. Een standaard BHV-plan bestaat niet; het gehele BHV-beleid moet onder andere passen bij de bedrijfsvoering, de aard en complexiteit van het werk, de gebouwgebonden factoren en de risico’s vanuit de omgeving. Al met al; een complexe diversiteit aan factoren welke maatgevend zijn voor het bepalen van de taken, competenties, opleiding, uitrusting en omvang van een BHV-organisatie binnen uw bedrijf.

 

Om bedrijven hierbij te ondersteunen, heeft Arbo Industries een nieuwjaarsactie uitgezet, om u zodoende bewust te maken van en u te adviseren over uw BHV-organisatie.

 

Wanneer u vóór 1 februari 2019 contact met ons opneemt, maken wij een afspraak voor een bezoek op uw bedrijfslocatie. Onze veiligheidskundigen zullen dan onderzoek doen naar de huidige situatie en een adviesrapport uitbrengen waarin alle aandachts- en verbeterpunten met betrekking tot uw BHV-organisatie in kaart gebracht zijn. Met dit adviesrapport kunt u vervolgens aan de slag om uiteindelijk het gewenste / vereiste resultaat te bereiken. Dit kost u, behalve een deel van uw tijd, helemaal niets.

 

Let op, deze actie is geldig t/m donderdag 31 januari 2019.

 

Wacht daarom niet te lang, en neem contact op via onze contactpagina, stuur een mailtje naar info@arboindustries.nl of bel ons op 085 – 060 72 00.