Direct een boete bij ontbreken RI&E

Uw risico’s niet (volledig) in kaart gebracht? Dan mag de Inspectie SZW vanaf heden direct een boete uitdelen. Deze maatregel staat gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Werkgevers zijn verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Daarbij hoort dat werkgevers in kaart moeten brengen welke gevaren de werkzaamheden met zich meebrengen, welke risico’s dit oplevert voor de werknemer en op welke wijze deze risico’s beheerst worden. Omdat dit in de praktijk nog onvoldoende gebeurt, zijn de regels weer aangescherpt. Dit houdt o.a. in dat de Inspectie SZW vanaf heden direct een boete mag uitdelen wanneer de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) ontbreekt, de RI&E niet volledig of actueel is, of wanneer niet omschreven is hoe risico’s beheerst worden (het Plan van Aanpak).

 

Dodelijke arbeidsongevallen

 

Al jarenlang vinden er jaarlijks ca. 60 á 70 arbeidsongevallen met dodelijke afloop plaats. Naast deze dodelijke ongevallen overlijden er jaarlijks ook duizenden mensen die ziek zijn geworden door hun werk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer men lange tijd (herhaaldelijk) aan schadelijke of giftige stoffen blootgesteld wordt. De gevolgen van blootstelling aan bijvoorbeeld asbest of chroom VI worden vaak pas na vele jaren duidelijk; en dan is het te laat.

 

Hoge boetes

 

Om (dodelijke) ongevallen, beroepszieken en hoge boetes te voorkomen, moet bekend zijn welke gevaren en risico’s aanwezig zijn. Wanneer alle risico’s geïnventariseerd en vastgelegd zijn (RI&E), kan er ook een volledig en doeltreffend Plan van Aanpak worden opgesteld. De verplichting tot het hebben van een RI&E en een Plan van Aanpak bestaat al geruime tijd, maar met enige regelmaat kwamen werkgevers weg met een waarschuwing wanneer zij hun zaken niet op orde hadden. Inmiddels lopen werkgevers dus het risico om direct een boete te krijgen; € 4500,-.

 

Uw RI&E door Arbo Industries

 

Wanneer u uw RI&E door ons laat uitvoeren, verzekeren wij dat deze aan geldende eisen voldoet en verhoogt u tevens de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. We maken van uw RI&E geen standaard rapportage, maar een specifiek document dat toegespitst is op uw organisatie. Op deze manier borgen we dat álle risico’s geïnventariseerd en beschreven worden. Ook stellen we een Plan van Aanpak op zodat u de risico’s kunt beheersen tot een acceptabel niveau. Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn bij de opvolging van het Plan van Aanpak. De kosten? Deze zijn o.a. afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie, maar we verzekeren u dat de kosten een heel stuk lager zijn dan de boetes van de Inspectie SZW.

 

Meer weten? Neem contact met ons op en we helpen u direct. 

 

Wilt u in alle rust meer te weten komen over onze dienstverlening? Vraag dan onze uitgebreide brochure aan en wij sturen deze direct naar uw mailbox. U ontvangt dan tevens een aantal unieke veiligheidsposters!