Wetgeving

Bekijk onze diensten op het gebied van wetgeving

Wettelijke verplichtingen

Als werkgever moet u aan talloze wettelijke verplichtingen voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

U bent bijvoorbeeld verplicht om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), V&G-plannen en het bedrijfsnoodplan.

 

Wij helpen u graag bij het opstellen van deze documenten.

wettelijke_verplichtingen

Bij ons kunt u terecht voor de volgende documenten:

De RI&E vormt de basis voor het beheersen van risico’s en is daardoor één van de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor bedrijven volgens de Arbowet. Globaal bestaat de RI&E uit 3 onderdelen.

 

Iedere organisatie is verplicht om een actueel bedrijfsnoodplan te hebben. Het bedrijfsnoodplan beschrijft verschillende calamiteiten die kunnen plaatsvinden en welke stappen ondernomen worden op het moment dat deze calamiteiten plaatsvinden, om de schadelijke gevolgen te minimaliseren.

 

Het inventariseren en evalueren van de risico’s binnen uw bedrijf is een goede basis, maar nog niet voldoende. U dient als werkgever namelijk ook voldoende voorlichting en instructie te geven aan uw medewerkers.

 

Wanneer op projecten meerdere aannemers betrokken zijn, moet er in veel gevallen een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) aanwezig zijn.


Heeft u een vraag over
wetgeving?

Arbo_Industries__logo_groot_-removebg-preview

Arbo Industries: .

Stuur een mail naar info@arboindustries.nl, bel ons op 085 06 07 200 of vul het contactformulier in.

Bedrijfscertificering

Detachering

Opleidingen