Bedrijfscertificering

Bekijk onze certificeringen

Certificering

Opdrachtgevers stellen steeds vaker strenge eisen aan onderaannemers op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. In veel gevallen verplicht de opdrachtgever zijn onderaannemer om gecertificeerd te zijn. Een bedrijfscertificering is een uitstekend middel om aan te tonen dat uw organisatie een geborgd managementsysteem heeft en voldoet aan de wettelijke eisen. Wij begeleiden uw organisatie bij het behalen van deze bedrijfscertificaten.

certificering

U kunt bij ons terecht voor de volgende certificaten:

Aannemers krijgen vaak de vraag of zij VCA-gecertificeerd zijn en veel opdrachtgevers stellen een VCA-certificering zelfs verplicht voor hun onderaannemers. Maar wat houdt een VCA-certificering nu eigenlijk in?

 

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en heeft als doel het verhogen van de veiligheid en gezondheid van uitzendmedewerkers. De VCU-certificering komt op veel vlakken overeen met de VCA.

De ISO 9001-norm is de internationale en meest bekende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm is bruikbaar om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de klanteisen, de eisen van de organisatie zelf en de wet- en regelgeving die voor het bedrijf van toepassing is.

De ISO 14001-norm is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering van dit beleid te waarborgen.

 

ISO 45001 is een wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een Arbomanagementsysteem. Met een geborgd Arbomanagementsysteem identificeert en evalueert het Arbomanagementsysteem gevaren en risico’s om deze vervolgens te kunnen beheersen. Sinds 12 maart 2018 is ISO 45001 de opvolger van OHSAS 18001.

De Veiligheidsladder is een norm die door ProRail in het leven is geroepen en in beheer is van de NEN. Het certificatieschema legt de nadruk op veiligheidsbewustzijn en veilig handelen. Daarnaast biedt de Veiligheidsladder kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren actief zijn.

Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft de kwaliteit intern goed op orde, stelt de klant / cliënt centraal en werkt continu aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot en de daaruit vloeiende kosten. De ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

 

Heeft u een vraag over
een certificering?

Arbo Industries (logo groot)

Hoe gaat Arbo Industries te werk?

Wanneer u wilt weten hoe wij u kunnen helpen, komt één van onze adviseurs bij u op locatie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek legt onze adviseur uit hoe alles omtrent de certificering werkt en worden al uw vragen beantwoord.

Het traject dat wij samen met u ingaan om u aan de gewenste certificering te helpen is niet ingrijpend, maar vereist wel uw medewerking en inzet.
Samen met u zorgt Arbo Industries ervoor dat u de gewenste certificaten behaalt. Die garantie geven wij u.

 

 

Het certificeringstraject in het kort

  • Kennismakingsgesprek inclusief advies en nulmeting
  • Ontwikkelen en samenstellen van een praktisch handboek
  • Implementatie van het managementsysteem
  • Eventueel opleiden van uitvoerend medewerkers
  • Uitvoeren van interne audits en directiebeoordeling
  • Inplannen en begeleiden van externe audit

Arbo Industries: .

Stuur een mail naar info@arboindustries.nl, bel ons op 085 06 07 200 of vul het contactformulier in.

Detachering

Opleidingen

Wetgeving