De veiligheid van magazijnstellingen

De Arbowet stelt de nodige eisen aan de veiligheid in magazijnen, maar hoe bedrijven aan die eisen kunnen voldoen mogen ze zelf beslissen. Dat biedt veel vrijheid, maar schept in de praktijk ook de nodige onduidelijkheid. De praktijk leert dat bedrijven met magazijnstellingen het moeilijk vinden om de juiste risicobeperkende maatregelen te nemen.

 

Wanneer magazijnstellingen onjuist gemonteerd zijn of niet in goede staat verkeren, bestaat er een reële kans op ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.

 

Risico’s

 

De risico’s bij magazijnstellingen worden nog vaak onderschat:

 

 • Wanneer bijvoorbeeld voetgangers (personeel en bezoekers) door de stellingpaden lopen, terwijl aan de andere kant een pallet hoog in de stelling geplaatst wordt, bestaat er, zonder adequate afscherming, een reële kans dat er iets naar beneden valt.
 • Na verloop van tijd kunnen verankeringen en bevestigingen los raken of meer speling krijgen, hetgeen impact heeft op zowel de stabiliteit als op de maximale belasting van de stellingen.
 • Het maximale laadvermogen van stellingen is vrijwel uitsluitend bepaald op basis van verticale krachten. Horizontale krachten, zoals bij aanrijdschade, zijn niet meegenomen in de berekeningen voor het maximale laadvermogen. Toch hebben deze horizontale krachten een enorme impact op de stabiliteit en het draagvermogen van de stellingen. Uit keuringen en inspectierapporten blijkt dat aanrijdschade tot 60% minder draagvermogen kan leiden.

Oorzaken ongevallen

 

De volgende oorzaken voor ongevallen bij en rondom magazijnstellingen zijn te benoemen:

 

 • Slechte constructie, montage of verankering
 • Overbelasting
 • Slechte staat van onderhoud
 • Onvoldoende maatregelen ter bescherming van stellingen bij aanrijdgevaar
 • Onvoldoende of onjuiste maatregelen ter voorkoming van vallende voorwerpen uit stellingen

Maatregelen

 

De veiligheid van magazijnstellingen staat of valt voor een groot deel met de verankering van de stellingen. Een juiste verankering draagt zorg voor:

 

 • stabiliteit;
 • het voorkomen van kantelen (vooral bij ongelijke vloeren);
 • het voorkomen van verschuiving van materialen/objecten;
 • hogere belastbaarheid van stelling.

Veiligheid waarborgen

 

Laat magazijnstellingen altijd door een gespecialiseerd bedrijf plaatsen en verankeren. Deze specialisten kennen het juiste type anker, het juiste aantal, de juiste plaats en de minimale vereiste uittrekkracht hiervan.
Voorts zijn er een aantal standaard zaken die u altijd uit dient te voeren:

 

 • Laat één keer per jaar een uitgebreide keuring uitvoeren, vooral in de eerste jaren na het verankeren kunnen de ankers door de werking en het in- en uitladen van goederen los raken.
 • Controleer de magazijnstellingen regelmatig op gebreken, waaronder aanrijdschade.
 • Zorg dat geconstateerde gebreken tijdig gerepareerd worden en stel het gebrekkige deel van de magazijnstellingen bij twijfel buiten bedrijf (leeghalen en afzetten).
 • Controleer of de maximale belasting niet overschreden wordt en maak dit ter plaatse van de stellingen middels aanwijzingen duidelijk.
 • Plaats waar nodig aanrijdbeveiligingen.

Personeel instrueren

 

De borging van veiligheid binnen uw bedrijf hangt voor het leeuwendeel samen met het veiligheidsbewustzijn en medewerking van het personeel. Wat weet uw personeel over het veilig omgaan met magazijnstellingen? Het is uw taak om het veiligheidsbeleid onder de aandacht te brengen. Een aantal aandachtspunten hierbij zijn:

 

 • Het periodiek houden van een z.g. toolboxmeeting over de gevaren bij magazijnstellingen.
 • Instrueer het personeel dat een gemaakte schade altijd gemeld dient te worden en vertel daarbij dat er geen sancties volgen.
 • Leg uw medewerkers uit wat de gevolgen voor hun eigen veiligheid kunnen zijn bij het niet melden van schade.