De nieuwe Arbowet; en nu?

Volgens Theo-Jan Heesen, arbeidshygiënist en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) zijn er nog stappen te maken.


De grootste winst van de nieuwe Arbowet is de versterking van de positie van de preventiemedewerker, aldus Heesen in Arboportaal 03. Veilig en gezond werken begint immers op de werkvloer.

 

Verbeterde dialoog

 

Het nieuwe basiscontract formaliseert het contact tussen preventiemedewerkers en arbodienstverleners, en het dwingt arboprofessionals om preventiemedewerkers actief te betrekken bij hun werk. Want alleen door preventiemedewerkers goed te informeren, kunnen zij hun taken ook goed uitvoeren. Tegelijkertijd biedt het preventiemedewerkers ook meer ruimte om een waardevolle bijdrage te leveren aan de invulling van het arbobeleid. Hierdoor zal de dialoog tussen werkgever, werknemer en arbodienstverleners verder verbeteren. Een verbeterde dialoog is ook nodig, want er zijn nog altijd te veel beroepsziekten. Veelal door onwetendheid.

 

Sneller en beter inzicht

 

Bedrijven zijn zich vaak onvoldoende bewust van de langetermijnrisico’s van het werk en het ontbreekt hen vaak aan de benodigde kennis van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarom is het ook goed te zien dat de nieuwe Arbowet het arbospreekuur introduceert. De gang van medewerkers naar informatie over veilig en gezond werk wordt hiermee vereenvoudigd. Zo krijgen bedrijven, medewerkers en arbodienstverleners sneller en beter inzicht in arbeidsomstandigheden en de eventuele belasting van het werk en kunnen klachten en verzuim worden voorkomen.

 

Samenwerking

 

Arbeidshygiënist Heesen wil vooral ook de kansen voor samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbodienstverleners benadrukken in de nieuwe Arbowet. Een samenwerking die nu niet altijd als vanzelfsprekend goed verloopt, maar wel noodzakelijk is. Neem bijvoorbeeld de RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie), deze wordt doorgaans door de preventiemedewerker gedaan samen met een arboprofessional zoals de arbeidshygiënist. Waarom niet ook de bedrijfsarts hierbij betrekken? “Ik voerde eens een RI&E uit voor een logistiek bedrijf waarbij ook de bedrijfsarts betrokken was. Deze bedrijfsarts kon ons waardevolle informatie geven over de klachten waarmee werknemers zich meldden. Zo vertelde hij dat veel werknemers last hadden van hun voeten zonder dat wij hiervoor directe aanleiding zagen in de RI&E. Met de informatie van de bedrijfsarts kwamen we tot nieuwe inzichten”.

 

Samen verantwoordelijkheid nemen

 

Een goede RI&E is volgens Heesen meer dan een checklist en heeft als doel om verzuim en ongevallen te voorkomen. Goede samenwerking tussen alle partijen is daarbij essentieel. Succesvol arbobeleid is alleen te realiseren als je het samen doet en iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt. Arbo is niet alleen van de directie, de preventiemedewerker of de arbodeskundige, Arbo is voor en dus van iedereen!

 

De nieuwe Arbowet

 

Heeft u inmiddels alles goed geregeld binnen uw bedrijf?
Een laatste controle: factsheet – De nieuwe Arbowet.pdf