Bedrijfscertificering

Opdrachtgevers stellen steeds vaker strenge eisen aan onderaannemers op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. In veel gevallen verplicht de opdrachtgever zijn onderaannemer om gecertificeerd te zijn. Een bedrijfscertificering is een uitstekend middel om aan te tonen dat uw organisatie een geborgd managementsysteem heeft en voldoet aan de wettelijke eisen. Wij begeleiden uw organisatie bij het behalen van deze bedrijfscertificaten.

U kunt bij ons terecht voor de volgende certificaten:

VCA*/**/Petrochemie

Aannemers krijgen vaak de vraag of zij VCA-gecertificeerd zijn en veel opdrachtgevers stellen een VCA-certificering zelfs verplicht voor hun onderaannemers. Maar wat houdt een VCA-certificering nu eigenlijk in?

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en heeft als doel het verhogen van de veiligheid en gezondheid van uitzendmedewerkers. De VCU-certificering komt op veel vlakken overeen met de VCA.

ISO 9001:2015

De ISO 9001-norm is de internationale en meest bekende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm is bruikbaar om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de klanteisen, de eisen van de organisatie zelf en de wet- en regelgeving die voor het bedrijf van toepassing is.

ISO 14001:2015

De ISO 14001-norm is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering van dit beleid te waarborgen.

ISO 45001

ISO 45001 is een wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een Arbomanagementsysteem. Met een geborgd Arbomanagementsysteem identificeert en evalueert het Arbomanagementsysteem gevaren en risico’s om deze vervolgens te kunnen beheersen. Sinds 12 maart 2018 is ISO 45001 de opvolger van OHSAS 18001.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een norm die door ProRail in het leven is geroepen en in beheer is van de NEN. Het certificatieschema legt de nadruk op veiligheidsbewustzijn en veilig handelen. Daarnaast biedt de Veiligheidsladder kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren actief zijn.

Hoe gaat Arbo Industries te werk?

Wanneer u wilt weten hoe wij u kunnen helpen, komt één van onze adviseurs bij u op locatie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek legt onze adviseur uit hoe alles omtrent de certificering werkt en worden al uw vragen beantwoord. Het traject dat wij samen met u ingaan om u aan de gewenste certificering te helpen is niet ingrijpend, maar vereist wel uw medewerking en inzet. Samen met u zorgt Arbo Industries ervoor dat u de gewenste certificaten behaalt. Die garantie geven wij u.

Het certificeringstraject in het kort

 • Kennismakingsgesprek inclusief advies en nulmeting
 • Ontwikkelen en samenstellen van een praktisch handboek
 • Implementatie van het managementsysteem
 • Opleiden van uitvoerend medewerkers
 • Uitvoeren van interne audits
 • Inplannen en begeleiden van externe audit

Eenvoudig en zonder onnodig hoge kosten certificeren?

Neem contact op

OVERIGE DIENSTEN

Detachering

 • Preventiemedewerker
 • (Project-) V&G-coördinator
 • KAM-coördinator
 • Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
 • Hogere Veiligheidskundige (HVK)

Opleidingen

 • Basis-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • Preventiemedewerker
 • KAM-coördinator
 • Interne auditor conform ISO 19011

Wetgeving

 • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
 • Bedrijfsnoodplannen
 • Voorlichting / toolboxmeetings
 • V&G-plannen

Offerte
Aanvragen