admin

Tips bij werken op hoogte

Valgevaar is één van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het risico bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen.

Wat te doen bij werken in de kou

Het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen.

Negen zaken die u geregeld moet hebben

De Inspectie SZW constateert regelmatig dat het systeem van Arbozorg, zoals de Arbowet dat voorschrijft, niet goed functioneert binnen bedrijven. Zowel kwantitatief (het aantal bedrijven dat (niet) aan de arbozorgverplichtingen voldoet) als kwalitatief (de manier waarop bedrijven met de arbozorgverplichtingen omgaan) zijn er op- en aanmerkingen te maken.

Belangrijkste risico’s in de GWW

In totaal werken er in de grond-, weg- en waterbouw zo’n 75.000 mensen. De helft van deze werknemers werkt aan aanleg en onderhoud van wegen. Anderen werken aan de spoorwegen en waterwerken of doen werk in de grond, zoals grondverzet, het leggen van kabels en leidingen, damwanden en funderingen.

Lotgevallen

”We waren een steiger aan het bouwen voor een nieuwbouwproject. Voor het gebruik en onderhoud van de metershoge apparatuur maakten we looppaden en werkbruggen op verschillende niveaus. Iemand zei nog tegen me: zet daar nou eerst een leuning neer, en dat was ik ook echt van plan. Later…”

Ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming maakt het mogelijk lucht in te ademen die vrij is van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van filters of het beschikbaar maken van onafhankelijke lucht. Deze bescherming kan als aanvullende bescherming op de werkvloer nodig zijn, als collectieve maatregelen aan de bron onvoldoende blijken.