ACTUEEL

Negen zaken die u geregeld moet hebben

De Inspectie SZW constateert regelmatig dat het systeem van Arbozorg, zoals de Arbowet dat voorschrijft, niet goed functioneert binnen bedrijven. Zowel kwantitatief (het aantal bedrijven dat (niet) aan de Arbozorgverplichtingen voldoet) als kwalitatief (de manier waarop bedrijven met de Arbozorgverplichtingen omgaan) zijn er op- en aanmerkingen te maken.

Direct een boete bij ontbreken RI&E

Uw risico's niet (volledig) in kaart gebracht? Dan mag de Inspectie SZW vanaf heden direct een boete uitdelen. Deze maatregel staat gepubliceerd in de Staatscourant.

Veiligheid in Aanbesteding

Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA).

Belangrijkste risico's in de GWW

In totaal werken er in de grond-, weg- en waterbouw zo’n 75.000 mensen. De helft van deze werknemers werkt aan aanleg en onderhoud van wegen. Anderen werken aan de spoorwegen en waterwerken of doen werk in de grond, zoals grondverzet, het leggen van kabels en leidingen, damwanden en funderingen.

Lotgevallen

''We waren een steiger aan het bouwen voor een nieuwbouwproject. Voor het gebruik en onderhoud van de metershoge apparatuur maakten we looppaden en werkbruggen op verschillende niveaus. Iemand zei nog tegen me: zet daar nou eerst een leuning neer, en dat was ik ook echt van plan. Later...''

Ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming maakt het mogelijk lucht in te ademen die vrij is van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van filters of het beschikbaar maken van onafhankelijke lucht. Deze bescherming kan als aanvullende bescherming op de werkvloer nodig zijn, als collectieve maatregelen aan de bron onvoldoende blijken.

Arbeidshygiënische strategie

Als werkgever moet u zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen ter borging van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt een arbeidshygiënische strategie genoemd.

Werken op ladders en trappen; hoe zit dat?

Werken op ladders en trappen komt regelmatig voor in het dagelijks leven, zowel op het werk als in thuissituaties. Dat dit niet geheel ongevaarlijk is, weten we ook. Maar wat zijn de regels als het gaat om het werken op ladders en trappen?

1
2
3
4

CONTACT

Offerte
Aanvragen