ACTUEEL

Maand van de RI&E bij Arbo Industries

Van 21 t/m 25 september 2020 vindt de Week van de RI&E plaats. In deze week wordt er extra aandacht geschonken aan de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Arbo Industries draagt hier graag een steentje aan bij.

Explosiegevaar

Het opstellen van een RI&E helpt bij het creëren van veilig werken in een situatie waar explosiegevaar dreigt. Het is echter niet voldoende. Een bedrijf moet ook gevarenzones vaststellen en een explosieveiligheidsdocument opstellen.

VCA**, ISO 9001, ISO 14001 en OSB voor Roy Reinigt

Met trots kunnen we vermelden dat Roy Reinigt B.V. in mei 2020 succesvol is gecertificeerd conform VCA** 2017/6.0, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en OSB-Keurmerk module Glas & Gevel.

ISO 9001 en ISO 14001 voor De Jong Marinelife

De afgelopen maanden heeft Arbo Industries zich bezig gehouden met een opdracht om trots op te zijn; namelijk de certificering van een heel mooi en bijzonder familiebedrijf, te weten De Jong Marinelife.

Beïnvloeden van VGM-gedrag en VGM-bewustzijn

De VGM checklist 2017/6.0 stelt voor bedrijven met het VCA** en VCA Petrochemie certificaat een programma verplicht voor het beïnvloeden van het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn. In de praktijk blijken veel bedrijven problemen te hebben met het invullen van deze eis. In dit bericht gaan wij hier verder op in en geven we handige tips om op praktische wijze invulling te geven aan deze eis.

Coronavirus en rol (zorgplicht) werkgever

Het coronavirus (COVID – 19) houdt inmiddels heel de wereld in de greep. Op steeds meer plekken worden voorzorgsmaatregelen genomen en ook op de werkvloer is het een ’hot topic’. Wat is nu eigenlijk de rol van de werkgever in deze situatie?

Biologische agentia; wat zijn dat?

Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico's kunnen opleveren.

Direct een boete bij ontbreken RI&E

Uw risico's niet (volledig) in kaart gebracht? Dan mag de Inspectie SZW vanaf heden direct een boete uitdelen. Deze maatregel staat gepubliceerd in de Staatscourant.

1
2
3
4
5

CONTACT

Offerte
Aanvragen