ACTUEEL

Coronavirus en rol (zorgplicht) werkgever

Het coronavirus (COVID – 19) houdt inmiddels heel de wereld in de greep. Op steeds meer plekken worden voorzorgsmaatregelen genomen en ook op de werkvloer is het een ’hot topic’. Wat is nu eigenlijk de rol van de werkgever in deze situatie?

Biologische agentia; wat zijn dat?

Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico's kunnen opleveren.

Direct een boete bij ontbreken RI&E

Uw risico's niet (volledig) in kaart gebracht? Dan mag de Inspectie SZW vanaf heden direct een boete uitdelen. Deze maatregel staat gepubliceerd in de Staatscourant.

Tips bij werken op hoogte

Valgevaar is één van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het risico bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen.

Wat te doen bij werken in de kou

Het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen.

Negen zaken die u geregeld moet hebben

De Inspectie SZW constateert regelmatig dat het systeem van Arbozorg, zoals de Arbowet dat voorschrijft, niet goed functioneert binnen bedrijven. Zowel kwantitatief (het aantal bedrijven dat (niet) aan de Arbozorgverplichtingen voldoet) als kwalitatief (de manier waarop bedrijven met de Arbozorgverplichtingen omgaan) zijn er op- en aanmerkingen te maken.

Veiligheid in Aanbesteding

Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA).

Belangrijkste risico's in de GWW

In totaal werken er in de grond-, weg- en waterbouw zo’n 75.000 mensen. De helft van deze werknemers werkt aan aanleg en onderhoud van wegen. Anderen werken aan de spoorwegen en waterwerken of doen werk in de grond, zoals grondverzet, het leggen van kabels en leidingen, damwanden en funderingen.

1
2
3
4
5

CONTACT

Offerte
Aanvragen
X