ACTUEEL

Negen zaken die u geregeld moet hebben

De Inspectie SZW constateert regelmatig dat het systeem van Arbozorg, zoals de Arbowet dat voorschrijft, niet goed functioneert binnen bedrijven. Zowel kwantitatief (het aantal bedrijven dat (niet) aan de Arbozorgverplichtingen voldoet) als kwalitatief (de manier waarop bedrijven met de Arbozorgverplichtingen omgaan) zijn er op- en aanmerkingen te maken.

Vitaal thuiswerken

Inmiddels werken veel mensen al maandenlang dagelijks vanuit hun eigen woon- of werkkamer. Dit is een uitzonderlijke situatie die nog langere tijd kan duren. Zowel voor werknemers als voor werkgevers brengt dit uitdagingen met zich mee.

Coronavirus en rol (zorgplicht) werkgever

Het coronavirus (COVID – 19) houdt inmiddels heel de wereld in de greep. Op steeds meer plekken worden voorzorgsmaatregelen genomen en ook op de werkvloer is het een ’hot topic’. Wat is nu eigenlijk de rol van de werkgever in deze situatie?

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf.
Op zo’n moment wordt men zich er van bewust dat de dagelijkse werksituatie grote risico’s met zich kan meebrengen. En dat bijvoorbeeld nonchalance, ingesleten gewoontes, het negeren van de wettelijke voorschriften of ‘op de automatische piloot werken’ tot grote ongelukken kunnen leiden.

Direct een boete bij ontbreken RI&E

Uw risico's niet (volledig) in kaart gebracht? Dan mag de Inspectie SZW vanaf heden direct een boete uitdelen. Deze maatregel staat gepubliceerd in de Staatscourant.

Arbeidshygiënische strategie

Als werkgever moet u zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen ter borging van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt een arbeidshygiënische strategie genoemd.

Biologische agentia; wat zijn dat?

Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico's kunnen opleveren.

ISO 9001 en ISO 14001 voor De Jong Marinelife

De afgelopen maanden heeft Arbo Industries zich bezig gehouden met een opdracht om trots op te zijn; namelijk de certificering van een heel mooi en bijzonder familiebedrijf, te weten De Jong Marinelife.

1
2
3
4
5

CONTACT

Offerte
Aanvragen