Acculaadstations en explosiegevaar

Accu’s zijn gevuld met elektrolyt. Bij het laden van tractiebatterijen komt waterstof vrij door elektrolyse van elektrolyt. De vrijkomende waterstof kan een explosief mengsel vormen (knalgas) wanneer het in aanraking komt met zuurstof.

 

Knalgas is explosief bij een minimale concentratie van waterstof in lucht van 4%. De minimale ontstekingsenergie is slechts 0,019 mJ. De LEL (onderste explosiegrens) kan plaatselijk snel worden bereikt. Men moet voorkomen dat in een laadruimte of laadplek gevaarlijke waterstofconcentraties ontstaan.

 

Maatregelen

 

In Nederland passen we de NPR 3299 toe: ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’. De NPR 3299 en de ATEX wetgeving bevatten regels voor het inrichten van laadruimten en laadplekken. De NPR 3299 beschrijft de mogelijke risico’s (o.a. milieu-, brand-, explosie- en gezondheidsrisico’s) en bevat richtlijnen m.b.t. de maatregelen.

 

Belangrijke eisen / regels m.b.t. laadstations zijn:

 

  • Zorg voor een goede en naar de buitenlucht geventileerde ruimte tijdens het laadproces.
  • Zorg ervoor dat luchtaanvoeropeningen zo laag mogelijk en luchtafvoeropeningen zo hoog mogelijk in de ruimte zijn aangebracht.
  • In de nabijheid van het laden van accu’s is open vuur en roken verboden. Geef dit aan middels de juiste pictogrammen op duidelijk zichtbare plaatsen.
  • Voorkom direct invallend zonlicht.
  • Gebruik de ruimte en directe omgeving uitsluitend voor het laden van accu’s.
  • Controleer de kabels met enige regelmaat (visuele inspectie).
  • Laat uitsluitend vakbekwame en ervaren medewerkers werkzaamheden m.b.t. het laden uitvoeren (o.a. af- en aansluiten kabels).
  • Zorg voor voldoende brandbestrijdingsmiddelen van het juiste type.
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ook wordt sterk geadviseerd om de waterstofconcentratie te monitoren met een gasdetector. Hierdoor kunnen explosiegevaarlijke concentraties tijdig worden opgespoord en kan veel ellende bespaard worden.

 

RI&E

 

Explosiegevaar dient onderdeel te zijn van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Indien nodig, zal er een verdiepende RI&E moeten worden uitgevoerd en zal er mogelijk ook een Explosieveiligheidsdocument (EVD) moeten worden opgesteld.

 

Zijn uw laadruimten en laadplekken veilig ingericht en heeft u maatregelen getroffen om alle risico’s te beheersen? Indien u twijfels heeft, staan wij voor u klaar om de situatie te beoordelen en u hierin te adviseren!